Työnäytökset

Lyhyet työnäytökset pyörivät päivän aikana useampaan kertaan Finlandia-talon aulan Aino Lounge -tiloissa. Neljä eri ammattikuntaa näytti käytännön tilanteita arjen työstään. Näytökset olivat hätäensiapu, jalkojen terveyden arviointi, autettavan henkilön suunhoito ja näytteenotto ihopistona.

Ikäihmisen hätäensiapu: painelu-puhalluselvytys 

Elvytysosaaminen voi pelastaa pelastaa ihmishenkiä. Elvytys aloitetaan ja hätäkeskukseen soitetaan, kun potilas täyttää elottomuuden merkit eli on tajuton eikä hengitä. Ikäihmisillä yleisimpiä elottomuuteen johtavia syitä tapaturmien lisäksi ovat sydän- ja verisuonisairaudet. Ennen elvytyksen aloittamista on varmistettava hengitysteiden avoimuus. Tehokkaassa elvytyksessä korostuu nopea aloitus, keskeytymätön painelu ja oikea tekniikka. Elottoman potilaan ennustetta parantaa mahdollisimman nopea defibrillaatio ja ammattiavun hälyttäminen paikalle.
 
Video työnäytöksestä https://youtu.be/U1jYf-g3_LE
 
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry, www.sehl.fi/  - Metropolia Ammattikorkeakoulun ensihoidon tutkinto-ohjelman ensihoitajopiskelijat. 
 

Jalkaterveyden arviointi

Terveet jalat ovat hyvinvoinnin ja turvallisen liikkumisen edellytys. Tässä ikääntyneiden henkilöiden jalkaterveyteen kohdistuvassa työnäytöksessä esiteltiin jalkojen ihon ja kynsien terveyden arviointi, alaraajojen verenkierron tutkiminen ja jalkakipujen selvittäminen. 
 
Video työnäytöksestä: https://youtu.be/53TawxbFqXo
 
Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry www.sjjl.fi
 

Autettavan henkilön suunhoito

Työnäytöksessä esiteltiin autettavan henkilön suunpuhdistus ja siihen tarvittavat välineet. Hyvä suun terveys tukee monipuolisen ravitsemuksen toteutumista ja sitä kautta lisää elämänlaatua ja hyvin vointia. Henkilön oman toimintakyvyn heikennyttyä vastuu suun päivittäisestä puhdistamisesta kuuluu häntä hoitaville ammattilaisille tai omaishoitajille. Suun terveydenhuolto on sisällytetty vanhuspalvelulakiin, jossa painopisteenä on ehkäisevä toiminta ja työ. Hampaallisten ihmisten määrä nousee jatkuvasti, siksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota heidän suunhoitoonsa.
 
Video työnäytöksestä: https://youtu.be/2uiA0gkw84c
 
Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto, STAL ry www.stal.fi
 

Ihopistonäytteenotto

Asiansa tunteva ihopistonäytteenottaja on laadukkaan näytteen takuu. Vanhusten ääreisverenkierto voi olla huono ja he kuivuvat herkästi. Silloin näytteenotto sormenpäästä voi olla haasteellista. Käsien lämmittäminen, rento asento niin, että sormet riippuvat alaspäin ja kunnollinen pistotekniikka helpottavat veripisaran saamista. Tuloksen luotettavuuden takaavat myös teknisesti toimivat välineet eli mittari ja liuskat sekä näytteenottoon valmistautuminen, saadun tuloksen ymmärtäminen, tuloksen kirjaaminen sekä säännöllisesti suoritettu laadunvarmistus.  
 
Video työnäytöksestähttps://youtu.be/r_jtDBpKsDk
 
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry www.bioanalyytikkoliitto.fi
 
Kuvat: Pasi Autio.