Etelä-Karjalan Eksotessa panostettu kotikuntoutukseen

Ikääntyvän elämänlaadun kannalta keskeistä on asua omassa kodissa. Se tukee itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja mielekästä tekemistä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksotessa on tehty strateginen linjaus henkilöstöresurssien ja rahan ohjaamisesta kuntouttavaan kotihoitoon, kotikuntoutukseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Kotikuntoutusta on siellä kehitetty järjestelmällisesti vuodesta 2010 alkaen. 

- Kotikuntoutusta ohjaa Eksoten visio ”Toimintakykyisenä kotona”. Tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan turvallinen kotona asuminen ja sairaalasta kotiutuminen sekä vahvistaa kykyä toimia arjessa, kertoi Eksoten kehitysjohtaja,  TtT Merja Tepponen Parasta Aikaa -tapahtumassa Finlandia-talossa. 
 
Kotikuntoutuksella voidaan parantaa kuntoutujien toimintakykyä ja samanaikaisesti vähentää palvelun tarvetta. Kodin muutostyöt, arjen- sekä liikkumisen apuvälineet sekä ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa turvallista kotiutumista ja kotona asumista. Keskeistä on harjoitella tärkeitä päivittäisiä toimintoja ja taitoja.
 
- Kuntoutuksessa keskitytään vahvasti ikääntyneiden palvelupolun varhaiseen vaiheeseen. Kotikuntoutukseen on kehitetty kolmiportainen malli ja käyttöönotosta on tehty myös käsikirja. 

Uutiset

Lisää uutisia