Hyvinvointiteknologia ei ole erillinen saareke

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ihmisen toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia, elämänlaatua tai itsenäistä suoriutumista.

-Ymmärrys teknologian kytkeytymisestä ympäristöönsä on lisääntymässä, mutta liian usein hyvinvointiteknologiaa kehitetään erillisenä saarekkeena ilman vuorovaikutusta palveluiden, organisaatioiden käytäntöjen ja prosessien kanssa, sanoi professori Helinä MelkasLappeenrannan teknillisestä yliopistosta Parasta Aikaa –tapahtumassa Finlandia-talossa. 

Hyvinvointiteknologian käyttäjä voi olla asiakas tai potilas, asiakkaan läheinen, hoitoalan työntekijä tai laajempi verkosto, jolloin hyvinvointiteknologian vaikutukset kohdistuvat moneen tahoon. Teknologian käytön vaikutukset jäävät usein huomiotta, vaikka vaikutusten tiedostamisella voitaisiin edistää asiakaslähtöisiä palveluita ja työntekijöiden työhyvinvointia. Kun vaikutukset nostetaan esiin, kielteisiä vaikutuksia voi ehkäistä ennalta ja myönteisiä vahvistaa.

Teknologia muokkaa ihmisten välisiä suhteita ja sosiaalisia käytäntöjä. Se ei kuitenkaan ohjaa kehityksen kulkua sosiaali- ja terveysalalla tai ikäihmisten palveluissa. Hyvinvointiteknologian käyttö edellyttää monilta tahoilta uutta osaamista, jotta teknologiasta saadaan muokattua hyvä renki eikä se pääse toimimaan taitamattomana isäntänä. 

-Tarvitsemme hyvinvointiteknologiaa koskevaa kokonaisnäkemystä, jotta sen käytöstä tulisi entistä vaikuttavampaa ja mielekkäämpää hoiva- ja hoitotyöntekijöille, asiakkaille ja muille asianosaisille, toteaa Melkas. 

Uutiset

Lisää uutisia