Ikäihmisten laadukkaat palvelut edellyttävät hyvää johtamista

Ikääntyvällä väestöllä on oikeus odottaa, että tulevassa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa palveluita kehitetään asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Laadukkaissa, turvallisissa, asiakaslähtöisissä palveluissa osaavan ja koulutetun hoitohenkilöstön osaamista hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Samalla hoitohenkilöstön pitää voida jatkuvasti kehittyä ammatillisesti ja osallistua palveluiden kehittämiseen. Tämä kokonaisuus edellyttää hoitotyön johtamista.

Johtamista tarvitaan myös mahdollistamaan eri toimijoiden välinen yhteistyö. Hyvä johtaminen näkyy hoitohenkilöstön kannustamisena, tukemisena ja näyttöön perustuvan hoitotyön käytännön toteuttamisena.  Hyvä johtaminen varmistaa myös, että hoitotyön käytäntöön, kehittämiseen ja tutkimukseen kohdennetaan riittävästi voimavaroja.

-Tulevaisuudessa tarvitsemme muutoksen, uudistamisen ja osaamisen hyvää johtajuutta. On annettava vastuuta, hyödynnettävä ihmisten ja työyhteisön ammattitaitoa ja sitoutumista taloudellisesti kestävällä tavalla asiakkaiden parhaaksi. Tässä on koulutetun hoitohenkilöstön johtajuuden paikka, totesi Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää Parasta aikaa –tapahtumassa.

Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää painotti esityksessään Parasta Aikaa –tapahtumassa Finlandia-talolla ikäihmisten palveluiden hyvän johtamisen merkitystä. 

- Hoitotyön johtamista tarvitaan, jotta voidaan parhaiten hyödyntää koulutetun hoitohenkilöstön osaamista. Näin toteutetaan parhaiten ikääntyneiden hyvän hoidon toteutumista. 
Ikääntyneiden hoidossa tarvitaan paljon yhteistyötä potilaan omaisten ja läheisten sekä muiden hoitoon osallistuvien kanssa. 

- Tulevaisuudessa tarvitaan muutoksen, uudistamisen ja osaamisen hyvää johtajuutta. On annettava vastuuta, hyödynnettävä ihmisten ja työyhteisön ammattitaitoa ja sitoutumista taloudellisesti kestävällä tavalla asiakkaiden parhaaksi.

Uutiset

Lisää uutisia