Kaatumisia voidaan ehkäistä

Joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Aiemmin sattunut kaatuminen on keskeinen vaaratekijä. Noin joka toinen kaatuminen aiheuttaa ikäihmiselle jonkinlaisen vamman, jonka vuoksi 20-30 prosenttia hakeutuu terveydenhuoltoon. Vaikka vamma olisi pieni tai näkymätön, kaatumispelko rajoittaa toiminta- ja liikuntakykyä.

- Kaatuilu ei kuulu vanhenemiseen vaan joka viides kaatuminen tai jopa puolet voitaisiin ehkäistä.  Kaatumisen taustalla olevat syyt on selvitettävä, totesi projektipäällikkö Saija Karinkanta UKK-instituutin koordinoimasta KaatumisSeula-hankkeesta Parasta aikaa -tapahtumassa. 
 
Moniin syihin voidaan vaikuttaa kuten heikentyneeseen toiminta- ja liikkumiskykyyn, alentuneeseen tasapainoon ja alaraajojen lihasvoimaan sekä vähentyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen ja kaatumispelkoon.  Kaatumisen taustalla voi olla myös sairaus: pidätyskyvyttömyys, heikentynyt kognitio, kipu, aistipuutokset tai sopimaton lääkitys. Ulkoisia tekijöitä taas ovat epäsopivat jalkineet ja vaaranpaikat kotona tai ympäristössä. 
 
Kaatumisen vaara tulee arvioida yksilötasolla. Saatavilla on useita arviointimittareita. Vahvin näyttö ehkäisevistä toimista on liikunnasta. Säännöllinen harjoittelu, joka sisältää ainakin tasapainoa ja lihasvoimaa parantavia harjoitteita, vähentää kotona asuvien kaatumista. 
 
Kaatumisten ehkäisyyn tarkoitettuja työkaluja ja materiaalia löytyy THL:n ja UKK-instituutin koordinoiman KaatumisSeula –hankkeen sivuilta (thl.fi ja kaatumisseula.fi).

Uutiset

Lisää uutisia