Kärkihanke rakentaa ikäystävällistä yhteiskuntaa

Iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen. Sen rakenne ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden mukaiseksi, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot ovat edelleen suuria. Iäkkäiden tarpeisiin ei vastata yhdenvertaisesti ja nykyinen palvelurakenne on myös kallis.

- Palvelurakenteiden ja –sisältöjen uudistaminen on välttämätöntä ja hallituksen iäkkäiden palveluihin liittyvä kärkihanke vastaa tähän  tarpeeseen, totesi johtaja, TtT Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä Parasta aikaa –tapahtumassa. 

Kärkihankkeen tarkoitus on kehittää iäkkäille ja omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.  

- Läpileikkaavina teemoina ovat iäkkäiden osallisuuden lisääminen, digitalisaatio, tiedolla johtaminen sekä poikkihallinnollinen yhdessä tekeminen. 

Kärkihankkeen keskiössä ovat alueellinen palvelukokonaisuuden muodostaminen ja keskitetty asiakas-/potilasohjaus, iäkkäiden tuen  ja palveluiden ja erityisesti kotihoidon sisällön uudistaminen sekä omais- ja perhehoidon vahvistaminen. Toteutukseen on käytettävissä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016-18. Kärkihankkeeseen liittyvät kokeilut alkavat syksyllä 2016 ja kestävät kaksi vuotta.
 
Kärkihankkeella on tarkoitus rakentaa ikäystävällistä yhteiskuntaa, jossa iäkkäiden on hyvä elää ja asua. Hankkeen päätyttyä vuonna 2019 iäkkäiden osallisuus on lisääntynyt. Uudistus on tuonut iäkkäille yhdenvertaisuutta, parempia ja joustavammin kohdennettuja palveluita ja vähentänyt ympärivuorokautisen (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) hoidon tarvetta. Myös omais- ja perhehoitajien ja heidän hoidossaan olevien hyvinvointi ja yhdenvertaisuus on parantunut, ja väestön luottamus iäkkäiden palveluihin on kasvanut.

Uutiset

Lisää uutisia