Kotihoitoa kannattaa kehittää

Suomi on keskellä isoa muutosta vanhushuoltosuhteessa, nyt on aika toimia.

Tulevaisuudessa iäkkäitä on yhä enemmän. Ihmiset elävät keskimäärin 20 vuotta kauemmin kuin vielä 50 vuotta sitten. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2016 syntyneen poikalapsen elinaikaodote on 78,4 vuotta ja tyttölapsen 84,1 vuotta. Se on haaste Suomen vanhushuoltosuhteelle, joka kuvaa ikääntyneiden ja  työikäisten välistä suhdetta.  

- Vaalien alla löytyy aina vanhusten ystäviä, jotka katoavat loppukaudeksi, sanoi tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri Parasta aikaa -koulutustapahtumassa Finlandia-talolla.

Suomi on keskellä isoa muutosta: huoltosuhde saavuttaa huippunsa vuonna 2035. Finne-Soveri painottaa, että hallituksen tehtävä on luoda edellytykset hyvälle vanhushuollolle. Kyse on paitsi rahasta, myös siitä, että henkilöstön riittävyydestä huolehditaan. Nyt on aika toimia.

- Kotihoidossa henkilöstön määrä on parin vuoden aikana onneksi kasvanut. Mutta on muistettava, että ennen kasvua, henkilöstön määrä väheni merkittävästi. Tätä eroa ei ole kurottu umpeen eikä jäljessä juokseminen riitä.

Yhä useampi ikäihminen asuu kotona: 75 vuotta täyttäneistä 91 prosenttia. Finne-Soveri pitää hyvänä, että hallitus on käynnistänyt kärkihankkeita, joilla tuetaan ikäihmisten palvelujen kehittämistä. Hänen mukaansa kotihoitoa tulee, voi ja kannattaa kehittää.

- Laitoshoidon vähentäminen on poliittisen tahdon mukaista. Mutta toisaalta, jos vanhusten määrä kasvaa ja hoitopaikat vähenevät, onko se lopulta hyvä vai huono asia? Olisi tärkeää tehdä valtakunnallista seurantaa siitä, miten kotona asuvat vanhukset voivat.

Finne-Soverin mukaan on oleellista, että kotona asuvilla vanhuksilla on tietoa, mitä palveluja on tarjolla. Tiedon pitäisi olla yhden puhelinnumeron takana.

Uutiset

Lisää uutisia