Kuuluuko iäkkäiden ääni?

Iäkkäiden osallisuuteen ja kuulemiseen on kunnissa ja tulevissa maakunnissa useita väyliä ja mahdollisuuksia: vanhusneuvostot, foorumit, kuulemistilaisuudet, asiakasraadit, järjestöt, sosiaalisen median välineet ja muut digitaaliset kanavat.

- Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä aktiivisia ja kykeneviä. Osallisuus on varmistettava myös kasvokkain – ei pelkästään sähköisesti, totesi Eläkeliiton eläke- ja vanhuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Pirkko Karjalainen Parasta aikaa –tapahtumassa Finlandia-talolla.
 
Omillaan toimeentuleva ikäihminen on kansalainen ja asiakas kuten muukin väestö. Jossain vaiheessa elämää tulee kuitenkin pohdittavaksi, miten pitkään selviän kotona yksin? Itsemääräämisoikeuden ja arjen realiteettien välistä ristiriitaa pitäisi kyetä ratkomaan ja palvelutarvetta arviomaan ikäihmisen ja mahdollisen omaishoitajan toiveita ja mielipiteitä kuunnellen. Ikäihmisiä kannustetaan myös tekemään hoitotahto, jossa voi kertoa omat toiveensa. 
 
Erityisen tärkeää kuulluksi tuleminen on Pirkko Karjalaisen mukaan hauraalle vanhukselle, joka on toisten ihmisten jatkuvan avun ja hoidon varassa. 

Uutiset

Lisää uutisia