Päättäjillä arvovalinnan paikka

Oleellisia ikäihmisten hyvän hoidon osatekijöitä ollaan poliittisella päätöksenteolla heikentämässä: mitoituksen alentaminen, pätevyydestä ja osaamisvaatimuksista tinkiminen ja valvonnan keventäminen omavalvonnan suuntaan.   

Ikääntyneiden hoito edellyttää monipuolista osaamista kaikkina vuorokauden aikoina. Luotettava ja turvallinen hoito perustuu tietoon, ammattitaitoon ja etiikkaan. Aivan keskeistä on myös lääkehoidon osaaminen.  Esimerkiksi muistisairaan hoito edellyttää tietoa sairaudesta, ymmärrystä sen aiheuttamista oireista sekä tietoa ja taitoa käyttää hoidossa vaikuttavaksi todettuja menetelmiä. Parasta aikaa -tapahtumassakin nämä asiat ovat esillä.  

Tehy ei hyväksy hoitajamitoituksen laskemista alle 0,5. Jos tällä tiellä edetään, ikääntyneiden hoito on vaarassa eikä hoidon tarpeeseen enää pystytä vastaamaan.  

Lue lisää: http://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-vanhuspalveluista-paattajilla-nyt-arvovalinnan-paikka

Uutiset

Lisää uutisia